KOÇ BOYNUZU

RAMSHORN_all.jpg

Bereket, kahramanlık,güç, erkeklik sembolü olan koç boynuzu motifi, Anadolu kültüründe Anatanrıça’dan sonra,  ya da onunla birlikte kullanılan bir motiftir.  Boynuz sembolü insanlık tarihinde her zaman güç kuvvet timsali olan erkekle özdeşleştirilmiştir. Koç boynuzu motifi; koçun önden, yandan ve tepeden görünüşü spiral, hilal gibi şekillerle harmanlanarak dokumalara aktarılmıştır.

KIRLENTLER

mono bl.jpg
RAMSHORN_2.jpg
RAMSHORN_3.jpg
RAMSHORN_4.jpg
WhatsApp%20Image%202019-08-14%20at%2022_
RAMSHORNLONG_3.jpg
RAMSHORNLONG_1.jpg

RUNNER

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

YILDIZ

Selçuklu dönemine ait kültür ve sanatın en temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldız, Ortadoğu'da yaşamış olan en kadim medeniyetlerde ve islam devletinde en çok kullanılan bir figürdür. Bu figürün her köşesinin ayrı bir ruhani anlamı vardır ve bu anlamların hepsi cenneti simgelemektedir. Bunlar sırasıyla; Merhamet, Şefkat, Sabretmek, Doğruluk, Sır Tutmak, Sadakat, Cömertlik ve Şükretmektir. 

star_ramshorn.jpg

YASTIK KILIFLARI

RUNNER

HAYAT AĞACI

Hayat Ağacı sürekli gelişen, cennete yükselen hayatın dikey sembolizmini oluşturur.  Geniş anlamda sürekli gelişim ve değişim içinde yaşayan evreni sembolize eder. Evrenin üç elementini: toprağın derinliğine inen kökleriyle yeraltını, alt dalları ve gövdesiyle gökyüzünü, ışığa yükselen üst dallarıyle cenneti birleştirir.  Yeryüzü ve cennet arasındaki iletişimi sağlar.  

Hayat ağacı motiflerinde en çok kullanılan servi devamlı yeşil renk, uzun ömürlülük, dayanıklılık, güzel şekil ve boyluluk gibi nitelikler serviyi iyilik ve güzellik sembolü haline getirmiştir.
Ağaçlar, belirli bir bölgede köklenip yerleşmeleri ve göçememelerinden dolayı yerleşikliği ve kök salmayı sembolize ederler. Hayat, güzellik, ebedilik  ile evrenin ölümsüzlüğünü ve yerkürenin eksenini simgelerler.

HAYAT AĞACI SERİSİ İÇİN

TAKİPTE KALIN

tree_3.jpg